česky  čs
english  en
Základy technologie II. (2343010)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:19.10.1998
Platí do: ??Rozsah:1P+1L
Semestr:2Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.
Vyučující
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Zimní 2019/2020
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2018/2019
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Zimní 2018/2019
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2017/2018
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Zimní 2017/2018
Osnova
1) Základní pojmy procesu obrábění.
2) Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje.
3) Technologické podmínky procesu obrábění.
4) Obrábění rotačních ploch - soustružení.
5) Obrábění rovinných ploch - frézování, obrážení,hoblování.
6) Obrábění otvorů - vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání.
7) Protahování, dělení materiálu, broušení.
Osnova cvičení
1) Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.
2) Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení.
3) Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje.
4) Praktická dílenská cvičení.
5) Praktická dílenská cvičení.
6) Praktická dílenská cvičení.
7) Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet.
Literatura
Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.
Požadavky
(žádné)
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)