česky  čs
english  en
Oborový projekt - Kvalita ve strojírenství (2343022)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:OPKSSchválen:14.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+2C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy z managementu kvalityi, kde se kvalita vytváří a kdo je za ni odpovědný. Základní statistické pojmy a rozdělení. Statistické metody - statistická regulace, statistická přejímka. Nástroje a metody k zajišťování kvality v průběhu životního cyklu výrobku. Normy řady ISO 9 000 a 14 000, certifikace systémů managementu kvality.
Osnova
1) Terminologie.
2) Ekonomický dopad kvality.
3) Koncepce TQM a ISO.
4) Podniková kultura.
5) Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.
6) Statisticko-matematické metody.
7) Nástroje managementu kvality.
8) Nástroje managementu kvality.
9) Statistická přejímka.
10) Kvalita v předvýrobních etapách.
11) Kvalita ve výrobě.
12) Audit.
13) Lidský faktor v systému kvality.
Osnova cvičení
1. Základy zpracování dat, konstrukce histogramu, testy odlehlých hodnor.
2. Paretova analýza, diagram stability výrob. procesu.
3. Kalibrace měřidel.
4. Simulace statistické regulace v laboratoři (z naměřených hodnot).
5. Ukázka SW pro statistickou regulaci s různými průběhy procesů.
6. Brainwritting.
7. Zápočtový test.
Literatura
- Kvalita a GPS (http://gps.fme.vutbr.cz/)
- Mykiska, A. - Chmelík, V. - Matušů, M.: Řízení a zabezpečování jakosti., ČVUT v Praze, 1999
- Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998
- WWW stránky: Česká společnost pro jakost/Národní politika jakosti/Informační centrum/Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ/Uskutečněné přednášky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)