česky  čs
english  en
Strojírenská výroba (2343040)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:06.03.2017
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V rámci předmětu jsou prezentovány tři základní kompetence profilující ústav - obrábění, technologické projektování, metrologie a systémy managementu kvality. Předmět je realizován formou seminářů, laboratorních cvičení a exkurzí u průmyslových partnerů.
Touto formou se studenti seznámí s aktivitami skupiny obrábění v oblastech programování CNC strojů, komplexními CAD/CAM systémy, obráběcími nástroji, konvenčními, ale i nekonvenčními metodami obrábění a aditivními technologiemi.
V oblasti technologického projektování budou studenti seznámeni se zásadami a metodikou pro projektování výrobních procesů a systémů s využitím moderních metod přípravy výroby (Lean Production, Just In Time, Make or Buy) a pokročilých SW pro přípravu a plánování výroby. V oblasti technologického projektování s problematikou projektováním výrobních procesů a komplexních výrobních systémů.
V rámci metrologie a systémů managementu kvality poté budou studenti seznámeni s moderními technologiemi kontroly kvality výrobků v oblasti souřadnicového měření ? rozměrové a geometrické tolerance, textura povrchu.
Formou odborných exkurzí do průmyslových podniků je studentům demonstrována praktická úloha výše uvedených kompetencí v rámci životního cyklu výrobku ? marketing, konstrukce, technická příprava výroby, strojírenská výroba a kontrola kvality.
Předmět bude rozvrhován ve 4hodinových blocích, jednou za 14 dní z důvodu vyšší efektivity výuky v rámci jednotlivých výukových bloků a exkurzí.
Osnova
Osnova cvičení
- Úvodní seminář, organizace výuky, podmínky udělení zápočtu, zaměření při studiu na Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie, možností zapojení studentů do řešení projektů i uplatnění absolventů v praxi.
- Obráběcí Programování CNC strojů; CNC stroje a jejich programování , komplexní CAD/CAM systémy, aditivní technologie .
- Technologické projektování ? modelování a simulace procesu montáže v SW Tecnomatix Jack, modelování a simulace výrobního systému v SW Tecnomatix Plant Simulation - výrobních procesů i výrobních systémů.
- Metrologie - souřadnicové měření, měření profilu povrchu i komplexní hodnocení kvality povrchové vrstvy.
- Semináře a exkurze u průmyslových partnerů, dodavatel výrobních technologií, průmyslový podnik.
Literatura
VRABEC, M.: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením, UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8 .
MÁDL, J.; VRABEC, M.: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění, Univerzita J. E. Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-757-5
BILÍK, O.; VRABEC, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů, VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
VRABEC, M.; BERÁNEK, L.; NOVÁK, P.; TOMÍČEK, J.: Základy strojírenské výroby, ČVUT v Praze 2015, ISBN 978-80-01-05669-1
ZELENKA, A.: Projektování výrobních procesů a systémů, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007,135 s. ISBN 978-80-01-03912-0
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)