česky  čs
english  en
Seminář z technologie II. (2346007)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:29.02.2012
Platí do: ??Rozsah:2S
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Seminář je určen na procvičení a upevnění náplně předmětu technologie II. V rámci tohoto předmětu bude možné procvičovat příklady na výpočet technologických podmínek, obrobitelnosti, řezivosti, stanovení Taylorova vztahu. V rámci semináře bude probíráno typové řešení výrobních postupů.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvod - nástroje, stroje
2. Proces obrábění - síly, příkon, tříska, trvanlivost. Výrobní postup - zadání.
3. Stroje a jejich technologické možnosti. Výrobní postup - volba technologií.
4. Opotřebení, ostření. Výrobní postup - volba polotovaru, stroje.
5. Výrobní proces, průmyslová logistika, PLM Software.
6. Moderní trendy v procesu kontroly výrobků.
7. Metrologie - chyby, odchylky tvaru a polohy, výpočty odchylek. Způsoby měření délek, úhlů.
8. Strojní programování, partprogram. Test.
9. Nástroje. Výrobní postup - nástroje, technologičnost.
10. Řezné podmínky. Výrobní postup - řezné podmínky.
11. Kontrola. Výrobní postup - kontrola součásti.
12. Souhrnný test - ověření znalostí z obsahu semináře.
13. Zápočet.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)