Pokročilá měření v technologii obrábění (2346008)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:29.02.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+2L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s nejmodernějšími metodami měření a analýzy řezného procesu, které se v souvislosti s technologií obrábění používají. Bude probírána látka v těchto bodech: princip a účel měření; funkce, sestava a obsluha moderních měřících zařízení; zpracování a interpretace měřených signálů včetně diskuse důsledků pro praxi a možnosti změny pracovních podmínek.
Výuka bude probíhat jak formou teoretického seznámení s problematikou, tak i praktických měření v rámci úloh. Konkrétně se bude realizovat: snímání detailů řezných nástrojů a obrobků (mikroskop, CCD cam), měření integrity povrchu (kontaktní, bezkontaktní drsnost povrchu, mikrotvrdost, tvrdost, zbytková napětí, přesnost), vyvažování a seřizování nástrojů, měření sil při obrábění, měření teplot při obrábění, simulace řezného procesu a predikce a měření samobuzeného kmitání soustavy S-N-O.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvod, seznámení s cíli předmětu, bezpečnost práce.
2. Měření řezných nástrojů - opotřebení břitu I.
3. Měření řezných nástrojů - opotřebení břitu II.
4. Měření řezných nástrojů -upínání, seřízení a vyvážení nástrojů, radiální a axiální házení.
5. Měření obráběcího procesu - řezné síly a výkon.
6. Měření obráběcího procesu - teploty při obrábění.
7. Měření obráběcího procesu - samobuzené vibrace.
8. Simulace obráběcího procesu.
9. Měření obrobku - drsnost povrchu.
10. Měření obrobku - tvrdost, mikrotvrdost, zpevnění povrchu.
11. Měření obrobku - zbytková napětí povrchu.
12. Měření obrobku - tvarová a rozměrová přesnost.
13. Zápočet.
Literatura
- Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008
- Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996
- Mádl, J., Experimentální metody v teorii obrábění , ČVUT Praha 1988
- Přikryl, Zdeněk; Musílková, Rosa, Teorie obrábění , Praha : SNTL 1982
Požadavky
ZT2 - Základy technologie II. - 2343038
Klíčová slova
měření při obrábění, opotřebení břitu, upnutí a seřízení nástroje, řezné síly a výkon, teploty při obrábění, simulace řezného procesu, kvalita obrobku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.6.2024, 15:04 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)