česky  čs
english  en
Kvalita ve strojírenství (2346016)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:29.02.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studenty Fakulty strojní a seznámí je se základními principy a nástroji managementu kvality s ohledem na strojírenství. Studenti budou teoreticky připravení na setkání se systémem kvality ve strojírenském podniku.
Vyučující
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Terminologie.
2. Ekonomický dopad kvality.
3. Koncepce TQM a ISO.
4. Podniková kultura.
5. Tvorba organizačních struktur v systémech kvality.
6. Statisticko-matematické metody.
7. Nástroje managementu kvality.
8. Nástroje managementu kvality.
9. Statistická přejímka.
10. Kvalita v předvýrobních etapách.
11. Kvalita ve výrobě.
12. Audit.
13. Lidský faktor v systému kvality.
Literatura
- NENADÁL, J. a kol.: Moderní management jakosti. Praha, Management Press 2008, 380 s. (ISBN 978-80-7261-186-7)
Klíčová slova
kvalita, management kvality, systém managementu kvality, statistické metody, audit
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)