česky  čs
english  en
Tvářecí stroje (2351103)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:10.05.2013
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Systémový pohled na výrobní stroje a systémy. Požadavky kladené na VS.
• Technologické charakteristiky VS. Statická a dynamická tuhost.
• Pohony VS. Nosná soustava.
• Vlastnosti VS. Ukládání strojů na základ.
• Výrobní systémy pro obrábění a tváření - pružné, nepružné a částečně pružné. Požadavky kladené na tvářecí stroje.
• Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů. Základní uzly a mechanismy tvářecích strojů.
• Navrhování rámů a stojanů tvářecích strojů. Stanovení funkcí výrobních strojů a jejich význam při návrhu.
• NC tvářecí stroje, charakteristické znaky konstrukce, základní uzly a mechanismy. Rozbor funkce uzlu plnicího a uzavíracího mechanismu.
• Regulace a programování plnicí a uzavírací síly. Dynamika plnicího mechanismu.
• Hydraulický pohon vybraných typů výrobních strojů. Modulová technika.
• Přídavná zařízení. Integrovaný návrh tvářecího stroje.
• Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů.
• Automatizované výrobní systémy pro tváření.
Vyučující
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Systémový pohled na výrobní techniku
Technologické charakteristiky TS
Přetvárný odpor
Tvářecí síla, práce, výkon, účinnost, výkonnost, jakost práce
Tvářecí stroj
Pracovní cyklus hydraulického lisu
Technické parametry pohonu, hlavní a vedlejší činitelé
Návrh přímého pohonu
Zvýšení hospodárnosti přímého pohonu
Účinnost přímého pohonu
Základní hydraulické obvody
Hydraulické stroje - přehled
Uzavírací mechanismy
Akumulátorový pohon a jeho účinnost
Multiplikátorový pohon
Pružné deformace hydraulického lisu
Tuhost hydraulických lisů
Tlakové licí stroje
Hydraulické obvody, agregáty TS
Metodika projektování
Automatizace - automatizační zařízení tlakových licích strojů
Periferie ATPTL
Přechod od konvenčního stroje k automatizovanému pracovišti
Virtuální prototypování TS
Osnova cvičení
Základy výpočtu hydraulických TS
Výstředníkový lis
Přímý pohon
Výpočet rámu MKP
Literatura
• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: České vysoké učení technické, 1986.
• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01- 00993-9.
• MAŇAS, Stanislav. Hydraulické mechanismy strojů a zařízení. Praha: ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00689-1.
Požadavky
znalost přednášek z VSZ
Klíčová slova
Lisy, kloubový uzavírací mechanismus, akumulátory, základní hydraulické obvody výrobních strojů, tlakové licí stroje, vstřikovací stroje.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)