česky  čs
english  en
Vybrané statě z oboru (2351105)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:30.04.2021
Platí do: ??Rozsah:3P
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti navážou na znalosti z předmětů Obráběcí stroje a Tvářecí stroje a prohloubí své znalost z konstrukce těchto strojů v těchto oblastech:
• Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů.
• Konstrukční řešení automatizačních zařízení.
• Konstrukční řešení technologických pracovišť.
• Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů.
• Automatizované výrobní systémy pro tváření.
• Využití CAD/CAE systémů.
• Virtuálního prototypingu při návrhu VS
• Seznámení s metody a použitím Rapid prototypingu.
• Postup vývoje celého OS.
• Nejnověší techniky vývoje strojů.
• Problém ecodesignu ve stavbě OS.
• Aktuální přehled oboru a trendy.
• Dlouhodobá strategie oboru.
Vyučující
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
Automatizační zařízení tlakových licích strojů
Projektování technologického pracoviště tlakového lití
Příklady konstrukce periferií pro ATPTL
Dynamické vlastnosti lisovacích mechanismů
Využití CAD/CAE systémů při návrhu VS
Virtuální prototyping při návrhu TLS
Rapid prototyping. Metody a použití
Přehled ČR produkce. Oborové organizace
Postup vývoje celého OS
Nejnověší techniky vývoje strojů.
Problém ecodesignu ve stavbě OS.
Aktuální přehled oboru a trendy.
Dlouhodobá strategie oboru.
Literatura
• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: České vysoké učení technické, 1986.
• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00993-9.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)