česky  čs
english  en
Měření a diagnostika výrobních strojů II. (2351113)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:MED2Schválen:07.04.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s technickými prostředky, metodami a praktickými zkušenostmi v diagnostice obráběcích strojů. Jedná se zejména o základy vibrační diagnostiky. Důraz je kladen na měření dle standardů ISO a ČSN a praktické provádění zkoušek. Dále seznamuje studenty s měřením dynamických vlastností obráběcích strojů a vyhodnocování jejich provozního kmitání.
• Základy měření vibrací a vibrodiagnostiky
• Senzory a přístroje pro měření vibrací
• Zpracování signálu (FFT a filtrace)
• Měření dynamických vlastností obráběcích strojů
• Tabulka závad (ložiska, nevývaha, nesouosost, uvolnění, rezonance, elektromotory, řemeny, ozubení)
• Přesnost chodu vřetena za rotace
• Stabilita obrábění
• Vyvažování
• Monitorovací systémy
Vyučující
Ing. David Burian Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Miroslav Janota Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. David Burian Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Miroslav Janota Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. David Burian Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Miroslav Janota Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Úvod do měření, nejistoty měření
Základy měření vibrací
Senzory a přístroje pro měření vibrací
Zpracování signálu I
Zpracování signálu II
Dynamika I
Dynamika II
Dynamika III
Tabulka závad I (ložiska)
Tabulka závad II (nevývaha, nesouosot, uvolnění, rezonance)
Tabulka závad III (elektromotory, řemeny, ozubení)
Stabilita obrábění
Vyvažování
Monitorovací systémy
Osnova cvičení
Měření vibrací strojů celkové hodnoty RMS
Kalbrace akcelerometru
Měření vibračních spekter, nastavení FFT
Měření spekter, filtrace signálů
Rozkmitávání nosníku (=základy měření FRF)
Modální analýza
Provozní tvary kmitů
Rozběhy, doběhy
Diagnostika vřeten, ložisek
Tabulka závad I (nevývaha, nesouosot, uvolnění, rezonance)
Tabulka závad II (elektromotory, řemeny, ozubení)
Vyvažování brusek
Stabilita obrábění
Literatura
• VORLÍČEK, Zdeněk. Spolehlivost a diagnostika výrobních strojů. 2., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1991. ISBN 80-01-00510-0.
Požadavky
Absolvování předmětů:
Mechanika I - ME1 - 2311101
Mechanika II - ME2 - 2311102
Mechanika III - ME3 - 2311108
Automatické řízení - AŘ - 2371047
Klíčová slova
obráběcí stroje, kmitání, dynamické vlastnosti, diagnostika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)