česky  čs
english  en
Tekutinové mechanismy a pohony (2351117)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:13.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Význam tekutinových mechanizmů a pohonů, princip, navrhování a použití. Rozdělení na část Hydraulika a část Pneumatika.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Letní 2017/2018
Osnova
Hydraulika :
1. Úvod
2. Princip a rozdělení tekutinových mechanizmů
3. Přenos energie tekutinovými mechanizmy
4. Hydraulické mechanizmy
5. Základní hydraulické obvody
6. Metodika návrhu hydraulického obvodu
7. Příklady aplikací hydraulických obvodů

Pneumatika :
1. Úvod
2. Prvky pneumatických mechanizmů
3. Výroba, rozvod a úprava stlačeného vzduchu
4. Syntéza obvodů pneumatických mechanizmů
5. Řízení pneumatických mechanizmů
6. Metodika návrhu pneumatického obvodu
7. Příklady aplikací pneumatických mechamizmů
Osnova cvičení
Laboratorní cvičení je stavěno na jednotlivých úlohách, kterým je nutno porozumět, sestavit příslušný hydraulický resp. pneumatický obvod a prověřit jeho funkci. Úlohy se obměňují, nejsou pevně zadány.
Literatura
ANDRLÍK, Vladimír : Tekutinové mechanizmy a pohony, ČVUT v Praze,
Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2014.
CERHA, Josef. Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Vyd. 2.
Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 80-737-2560-6.
CERHA, Josef. Hydraulické a pneumatické mechanismy II. Vyd. 1.
Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 80-737-2297-6.
MELICHAR, Jan. Hydraulické stroje: konstrukce a provoz. 1. vyd.
Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 378 s. ISBN 80-010-2657-4.
Požadavky
Klíčová slova
Tekutinové mechanizmy a pohony, hydraulika, pneumatika, vstupní a výstupní převodníky, řídící prvky, hydraulické a pneumatické obvody.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)