česky  čs
english  en
Pohony výrobních strojů - servomechnismy II. (2351122)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu: doc. Ing. Souček Pavel, DrSc.
Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů. Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístrojové uspořádání, přenosové funkce regulátorů. Statické a dynamické vlastnosti, dynamická poddajnost. Komunikace mezi řídícím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, odměřovací systémy polohy. Mechanické převody v servopohonech, optimalizace, tuhost, přesnost.
Vyučující
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Zimní 2017/2018
Osnova
- Struktura polohových, rychlostních a silových servomechanismů, principy, přístojové uspořádání
- Společná lineární teorie elektrických, hydraulických a elektrohydraulických servopohonů
- Spojité a diskrétní přenosové funkce regulátorů
- Statické a dynamické vlastnosti, stabilita, dynamická poddajnost
- Komunikace mezi řídicím systémem a servopohonem, dráhové řízení NC strojů, feedforwardy
- Odměřovací systémy polohy
- Mechanické převody v servopohonech (kuličkové šrouby, planetové převodovky, ...), jejich optimalizace, tuhost, přesnost
- Interakce setrvačné zátěže servopohonu a řízeného stroje, chování vícehmotových systémů v regulační smyčce
- Potlačování vibrací v pohonech posuvů
- Přímé (lineární) pohony
- Matematické modely
- Experimentální sledování činnosti servomechanismů, využití PC, frekvenční analýza, číslicové zpracování signálů, filtrace.
Osnova cvičení
Literatura
Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích
monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6
Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992
Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997
Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008,ISBN 978-80-01-04048-5
Souček, P.: Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů
(skriptum 2019, veřejné pdf v Ústřední knihovně ČVUT)

Souček, P.: Příloha "Regulační pohony v posuvech NC strojů"
v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572
Souček, P.: Příloha "Převody v pohonech NC strojů a robotů"
v časopisu MM Průmyslové spektrum, prosinec 2016, č.12, ISSN 1212-2572

Souček, P.: Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie
(Dodatek C: Velké pozemské dalekohledy - jejichpohony)
skriptum 2019, veřejné pdf v Ústřední knihovně ČVUT
Požadavky
Účast na lab. cvičeních, písemné zprávy o měření podle požadavků učitele, písemná i ústní zkouška
Klíčová slova
servomechanismus, polohová zpětná vazba, přenosová funkce, stabilita, dynamická poddajnost, přímý pohon
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)