česky  čs
english  en
Tekutinové mechanismy a pohony (2351125)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:TMEPSchválen:11.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+2L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Objasnit význam tekutinových mechanizmů a pohonů, princip, navrhování a použití. Rozdělení na část Hydraulika a část Pneumatika. Získání všeobecné znalosti o problematice tekutinových mechanizmů a pohonů, základy navrhování hydraulických a pneumatických obvodů.
Hydraulika :
1. úvod, princip a rozdělení tekutinových mechanizmů,
2. přenos energie tekutinovými mechanizmy,
3. hydraulické mechanizmy,
4. základní hydraulické obvody,
5. metodika návrhu hydraulického obvodu,
6. příklady aplikací hydraulických obvodů.

Pneumatika :
7. úvod, prvky pneumatických mechanizmů,
8. výroba, rozvod a úprava stlačeného vzduchu,
9. syntéza obvodů pneumatických mechanizmů,
10. řízení pneumatických mechanizmů,
11. metodika návrhu pneumatického obvodu,
12. příklady aplikací pneumatických mechanizmů,
13. závěrečné zhodnocení

1. Základy tekutinových systémů
2. Tvorba tekutinových obvodů
3. Způsoby ovládání, hydraulické obvody
4. Způsoby ovládání, pneumatické obvody
5. Aplikace hydraulických obvodů
6. Aplikace pneumatických obvodů

Osnova
Hydraulika :
1. úvod, princip a rozdělení tekutinových mechanizmů,
2. přenos energie tekutinovými mechanizmy,
3. hydraulické mechanizmy,
4. základní hydraulické obvody,
5. metodika návrhu hydraulického obvodu,
6. příklady aplikací hydraulických obvodů.

Pneumatika :
7. úvod, prvky pneumatických mechanizmů,
8. výroba, rozvod a úprava stlačeného vzduchu,
9. syntéza obvodů pneumatických mechanizmů,
10. řízení pneumatických mechanizmů,
11. metodika návrhu pneumatického obvodu,
12. příklady aplikací pneumatických mechanizmů,
13. závěrečné zhodnocení
Osnova cvičení
1. Základy tekutinových systémů
2. Tvorba tekutinových obvodů
3. Způsoby ovládání, hydraulické obvody
4. Způsoby ovládání, pneumatické obvody
5. Aplikace hydraulických obvodů
6. Aplikace pneumatických obvodů
Literatura
ANDRLÍK, Vladimír: Tekutinové mechanizmy a pohony, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2014.
CERHA, Josef: Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 80-737-2560-6.
CERHA, Josef: Hydraulické a pneumatické mechanismy II. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 80-737-2297-6.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)