česky  čs
english  en
Základy konstrukce výrobní techniky (2351146)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:ZKVTSchválen:25.05.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámení se základními konstrukčními celky využívaných ve výrobních strojích a zařízeních. Je zaměřen na informace o nosných dílech a komponentech výrobních strojů. Dále jsou seznámeni s jednotlivými typy obráběcích strojů, které se vyrábí v České republice a ve světě. Ve cvičeních studenti navrhují lineární osu obráběcího stroje po jednotlivých částech a komponentech.
Osnova
• Technologie obrábění versus konstrukce obráběcích strojů
• Úvod do konstrukce výrobních strojů
• Nosné struktury obráběcích strojů
• Pohyblivá spojení
• Pohony vedlejších os obráběcích strojů
• Další prvky konstrukce stroje
• Vřetena strojů
• Frézky
• Soustruhy
• Těžké obráběcí stroje
• Průmyslové roboty ve výrobě
• Automatizace VSZ, obráběcí stroje pro hromadnou výrobu
• Úvod do simulačních metod využívaných v konstrukci výrobních strojů
Osnova cvičení
• Technologie obrábění versus konstrukce obráběcích strojů
• Úvod do konstrukce výrobních strojů
• Nosné struktury obráběcích strojů
• Pohyblivá spojení
• Pohony vedlejších os obráběcích strojů
• Další prvky konstrukce stroje
• Vřetena strojů
• Frézky
• Soustruhy
• Těžké obráběcí stroje
• Průmyslové roboty ve výrobě
• Automatizace VSZ, obráběcí stroje pro hromadnou výrobu
• Úvod do simulačních metod využívaných v konstrukci výrobních strojů
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)