česky  čs
english  en
Měření a diagnostika výrobních strojů I. (2352053)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:MED1Schválen:28.11.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+3L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Metodika měření v oboru. Metodika sběru vědeckých informací. Struktura technické publikace. Testování základních statických a dynamických vlastností výrobních strojů a zařízení. Konfrontace výpočtů strojů metodou konečných prvků s experimentem. Praktická cvičení ze speciálních metod technické diagnostiky. Aplikace číslicových měřicích systémů.(Pro oborové studium Výrobní stroje a zařízení)
Vyučující
Ing. Martin Mareš Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Hornych Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Hornych Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2017/2018
Osnova
Měření statické tuhosti obráběcích strojů
Akustická měření obráběcích strojů
Přesnost obráběcích strojů 1
Přesnost obráběcích strojů 2
Tepelné chování obráběcích strojů 1
Tepelné chování obráběcích strojů 2
Osnova cvičení
Senzory a přístroje základy
Měření statické tuhosti
Akustika 1
Akustika 2
Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, vodováhy)
Kruhová interpolace pomocí Ball Bar/mřížka Heidenhain
Přesnost polohování v lin. osách a diagonálách
MT Check - přesnost rotačních os
Měření teplot stroje za provozu
Měření tepelných deformací stroje za provozu
Změna přesnosti polohování v závislosti na teplotě
Kompenzace tepelných deformací
Literatura
Norma ČSN ISO 230
Miláček S. Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT 2001, ISBN 80-01-02417-2
Požadavky
Znalosti z předmětů základního studia na FS, tj. znalosti mechaniky statiky, dynamiky, termomechaniky, pružnosti pevnosti a fyziky.
Klíčová slova
statická tuhost, přesnost, akustika, tepelné chování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)