česky  čs
english  en
Oborový projekt - Ústav výrobních strojů (2352091)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:08.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na zpracování individuálně zaměřené práce, kterou student řeší v úzké spolupráci s vedoucím zadaného tématu. Student se seznámí s problematikou výrobních strojů za zařízení, resp. její části dle orienatce své práce, a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému. V závěru semestru prezentuje svou práci na miniobhjaobě, ve které představí provedené práce, jejich ucelenost a smysl.
Osnova
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování úvodní části závěrečné práce.
Osnova cvičení
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování úvodní části závěrečné práce.
Literatura
Literatura je zadaná vedoucím řešeného tématu.
Požadavky
Zpracování rešerše závěrečné práce.
Klíčová slova
závěrečná práce, konstrukce, obráběcí stroj, tvářecí stroj, manipulátor, robot, diagnostika, pohony a řízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)