česky  čs
english  en
Oborový projekt I. (2352121)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:OP1Schválen:17.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na zpracování individuálně zaměřené práce, kterou student řeší v úzké spolupráci s vedoucím zadaného tématu. Student se seznámí s problematikou výrobních strojů za zařízení, resp. její části dle orienatce své práce, a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému. V závěru semestru prezentuje svou práci na miniobhjaobě, ve které představí provedené práce, jejich ucelenost a smysl.
Osnova
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování úvodní části závěrečné práce.
Osnova cvičení
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování úvodní části závěrečné práce.
Literatura
Požadavky
Zpracování rešerše závěrečné práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)