česky  čs
english  en
Projekt I. (2353111)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Specializace výrobní technika:
Procvičování konstrukce částí strojů s důrazem na pochopení geometrických a rozměrových tolerancí a drsností povrchu.
Cíle studia: Pochopení souvislostí geometrických a rozměrových tolerancí a drsností povrchu při návrhu strojních součástí se zaměřením na obráběcí a tvářecí stroje
• První úloha – seznámení s CAD SW, namodelování podle známé dokumentace jednoduchý model sestavy a posléze vytvoření návrhového výkresu
• Druhá úloha – návrh vřetena obráběcího stroje (frézovací, soustružnické, apod.) – cílem vytvořit návrhový výkres a zprávu o návrhu
• Třetí úloha – lineární osa nebo část tvářecího stroje
• Čtvrtá úloha – otočný stůl nebo část tvářecího stroje
• V průběhu semestru studenti vypracují rešerši na zadané téma (lineární vedení, kuličkové šrouby, apod.) se zaměřením na obráběcí nebo tvářecí stroje.
Specializace robotika:
Projekt se skládá jednak ze skupiny cvičení k níže uvedeným předmětům a jednak z vypracování samostatného projektu spočívajícího v řešení posloupnosti úloh analýzy a syntézy řízeného rovinného mechanismu: Geometrická syntéza, kinematická analýza, inverzní dynamika neřízeného rovinného mechanismu; analýza elastodynamiky vybraného tělesa mechanismu a jeho dimenzování; návrh řízení rovinného mechanismu.
• Zadání referátu.
• Geometrická syntéza.
• Geometrická syntéza.
• Kinematická analýza.
• Kinematická analýza.
• Inverzní dynamika neřízeného mechanismu.
• Inverzní dynamika neřízeného mechanismu.
• Elastodynamika vybraného tělesa a jeho dimenzování.
• Elastodynamika vybraného tělesa a jeho dimenzování.
• Návrh řízení rovinného mechanismu robota.
• Návrh řízení rovinného mechanismu robota.
• Dokončení referátu.
• Prezentace referátu.
Osnova
Osnova cvičení
1. - 4. První úloha - seznámení s CAD SW, namodelování podle známé dokumentace jednoduchý model sestavy a posléze vytvoření návrhového výkresu
4. - 7. Druhá úloha - návrh vřetena obráběcího stroje (frézovací, soustružnické, apod.) - cílem vytvořit návrhový výkres a zprávu o návrhu
7. - 10. Třetí úloha - lineární osa nebo část tvářecího stroje
10. - 13. Čtvrtá úloha - otočný stůl nebo část tvářecího stroje
V průběhu semestru studenti vypracují rešerši na zadané téma (lineární vedení, kuličkové šrouby, apod.) se zaměřením na obráběcí nebo tvářecí stroje
Literatura
• LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4.
• Katalogy výrobců komponent, Firemní literatura
• Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
• Sciavicco, L., Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators, Springer 2000
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních
Max. 1 neúčast (ostatní nahradit samostanou prací zadanou na dalším cvičení)
Vypracování seminární práce podle zadání
Klíčová slova
Konstrukce částí strojů; rozměrové tolerance; geometrické tolerance; drsnost povrchu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)