česky  čs
english  en
Projekt II. (2353112)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:5B
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Specializace výrobní technika:
Předmět je zaměřen jednak na konstrukci tvářecích strojů a jednak na návrh celého automatizovaného pracoviště. Samotná konstrukce a návrh pohonů je zpracován s ohledem na celou řadu vybraného typu stroje. Podle zadaného výrobku je nejprve navržen stroj a poté celé pracoviště. Projekt má charakter studie a probíhá v týmech. Práce je na závěr obhájena všemi členy. Studenti navážou na znalosti z předmětu Výrobní a Tvářecí stroje a aplikují znalosti na zadaném projektu
• Podle zadaného výrobku vypočtěte tvářecí sílu a zvolte typ stroje
• Proveďte rešerši
• Navrhněte konstrukci stroje
• Navrhněte pohony
• Navrhněte pracoviště a časový diagram operací
• Proveďte ekonomické zhodnocení
• Zpracujte dle zadání technickou dokumentaci
Specializace robotika:
Projekt se skládá jednak ze skupiny cvičení spočívající v oživení reálného robota: Inverzní kinematická transformace, zvýšení přesnosti odměřování, řídící schéma v Simulinku, programování výkonové elektroniky, opakovatelnost a přesnost robota.
• Zadání referátu.
• Inverzní kinematická transformace.
• Inverzní kinematická transformace.
• Zvýšení přesnosti odměřování.
• Zvýšení přesnosti odměřování.
• Řídící schéma v Simulinku.
• Řídící schéma v Simulinku.
• Programování výkonové elektroniky.
• Programování výkonové elektroniky.
• Určení opakovatelnosti robota.
• Určení přesnosti robota.
• Dokončení referátu.
• Prezentace referátu.
Osnova

Osnova cvičení
1. Podle zadaného výrobku vypočtěte tvářecí sílu a zvolte typ stroje
2. Proveďte rešerši
3. Navrhněte konstrukci stroje
4. Navrhněte pohony
5. Navrhněte pracoviště a časový diagram operací
6. Proveďte ekonomické zhodnocení
7. Zpracujte dle zadání technickou dokumentaci
Literatura
• MAŇAS, Stanislav, Josef HELLER a Petr VÁVRA. Konstrukční cvičení. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1988.
• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha:České vysoké učení technické, 1986.
• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00993-9.
• MAŇAS, Stanislav. Hydraulické mechanismy strojů a zařízení. Praha: ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00689-1.
• Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
• Sciavicco, L., Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators, Springer 2000
Požadavky
Znalost přednášek z VSZ a TS
Klíčová slova
Tvářecí stroj, výstředníkový, hydraulický, kovací, vstřikovací lis, automatizované pracoviště
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)