Projekt III. (2353114)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:11.07.2017
Platí do: ??Rozsah:6C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Strojní inženýrství: Konstrukční studie frézovacího stroje/univerzálního obráběcího centra. Cílem úlohy je provedení polokonstrukčního zpracování nosné struktury stroje, návrh lineárních vedení a pohonů, konstrukční zpracování vybrané části stroje.

Průmysl 4.0: V rámci projektu III se studenti naučí pracovat s tzv. multifunkčním hardware, který pak mohou využít pro široké spektrum aplikací z oblasti měření, sběru dat a řízení. Je využívána zejména platforma MyRIO od výrobce National Instruments a programovací prostředí LabVIEW. Studenti se naučí vytvářet programy běžící na počítači se systémem Windows, na Real-Time operačním systému a na FPGA. Aplikace je možné doplnit o uživatelské rozhraní a kompilovat pro běh na daném HW. V rámci řešení projektu si studenti naprogramují a oživí vlastní úlohu.
Osnova
Průmysl 4.0: Multifunkční hardware; přehled HW a SW od National Instruments; Projekt v prostředí LabVIEW; Seznámení s platformou MyRIO; Programování v prostředí LabVIEW; Tvorba programů a podprogramů; Proměnné; Práce se vstupy a výstupy; Tvorba grafického uživatelského rozhraní (GUI); Webserver; Samostatně běžící aplikace;
Osnova cvičení
Strojní inženýrství: Příprava zjednodušeného modelu stroje.
Návrhový výpočet a dimenzování funkčních částí zadané pohybové osy.
Polokonstrukční návrh pohybového mechanismu.
Detailně zpracovaný návrhový výkres.
Analýza statické tuhosti.
Zpráva zahrnující výpočty a postup řešení.

Průmysl 4.0: Řešení ukázkových úloh ve vazbě na probíranou látku.
Prostor pro řešení samostatné práce a individuální konzultace.
Zpracování dokumentace vlastní úlohy
Literatura
Průmysl 4.0: DOERING, Ed. NI myRIO Project Essentials Guide. National Instruments [online]. 2016 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: http://www.ni.com/myrio/ project-guide.
DOERING, Ed. NI myRIO Vision Essentials Guide. National Instruments [online]. 2015 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: http://www.ni.com/myrio/vision-guide
Požadavky
Průmysl 4.0: Absolvování předmětu vyžaduje předchozí základní znalosti algoritmizace jednoduchých úloh (předmět Základy algoritmizace a programování, nebo podobný).
Požadavek pro zápočet je odevzdaná funkční úloha včetně dokumentace.
Klíčová slova
Průmysl 4.0: NI myRIO, LabVIEW, měření, sběr dat, řízení, tvorba GUI
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 23:27 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)