Projekt IV. (2353115)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:PRO4Schválen:30.01.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukční a výpočtové zpracování reálných úloh pohybových uzlů a systémů. Je požadován vysoký stupeň tvůrčího myšlení a inovativních návrhů a postupů. Úlohy mají přímou vazbu na průmyslovou praxi a její potřeby.
Druhá část je zaměřena na návrh konstrukčních uzlů obráběcího stroje (např. kolíbka, frézovací hlava, svěšování pinoly). Cílem je vytvořit podle zadaných parametrů reálný konstrukční uzel obráběcího stroje se všemi návrhovými výpočty a výkresovou dokumentací ve formě návrhového výkresu.
Osnova
Osnova cvičení
1. Zadání jednotlivých úloh řešitelským týmům (skupinám).
2. Rešerše dané problematiky.
3. Detailní seznámení se s podstatou řešeného úkolu.
4.,5. Vlastní návrhy řešení, důraz na inovativní řešení.
6.,7., 8. Výběr a rozpracování optimální varianty.
9.. 10. Vypracování výpočtové části.
11., 12. Vypracování konstrukční dokumentace.
13. Vypracování závěrečné zprávy.
Literatura
Literatura je zadána přímo se zadáním úlohy, dále je možné využít firmení katalogy a prospekty firem, které se zadanou problematikou zabývají.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 16:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)