česky  čs
english  en
Oborový projekt I k Oborovému předmětu I (2353120)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:OPP1Approved:25.05.2023
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na zpracování individuálně zaměřené práce, kterou student řeší v úzké spolupráci s vedoucím zadaného tématu. Student se seznámí s problematikou výrobních strojů za zařízení, resp. její části dle orienatce své práce, a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému. V závěru semestru prezentuje svou práci na miniobhjaobě, ve které představí provedené práce, jejich ucelenost a smysl.
Structure
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování zadané individuální práce.
Structure of tutorial
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování zadané individuální práce.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)