Oborový projekt I k Oborovému předmětu I (2353120)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:OPP1Schválen:25.05.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na zpracování individuálně zaměřené práce, kterou student řeší v úzké spolupráci s vedoucím zadaného tématu. Student se seznámí s problematikou výrobních strojů za zařízení, resp. její části dle orienatce své práce, a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému. V závěru semestru prezentuje svou práci na miniobhjaobě, ve které představí provedené práce, jejich ucelenost a smysl.
Osnova
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování zadané individuální práce.
Osnova cvičení
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování zadané individuální práce.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.7.2024, 20:16 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)