česky  čs
english  en
Automatizace pro průmyslovou praxi (2371110)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:APPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se studenti seznámí se základními principy automatizovaných systémů využívaných v současné průmyslové praxi, zvláště pak zaměřené na využití vyspělých postupů v duchu iniciativy Průmysl 4.0. Konkrétně se jedná o řízení programovatelnými automaty PLC a sítě těchto automatů, distribuované řídicí systémy (DCS) a jejich rozšíření o distribuovanou umělou inteligenci (DAI), Robotické výrobní systémy a regulované pohony. Průmyslová senzorika. Mikroobrábění, metody systémové integrace a MES systémy. Rozhraní člověk stroj a SCADA systémy (vizualizace a sběr dat). Databáze a kybernetická bezpečnost, datová analýza. Strojové vidění včetně optického zpracování a předzpracování obrazu a strojové učení.
Osnova
1. Řídicí systémy
2. Robotizace (CP nebo Lego)
3. Regulované elektropohony
4. Měření
5. Systémová integrace (CP ... MES)
6. Mikroobrábění
7. Industrial HMI design (CP)
8. Databáze a kybernetická bezpečnost
9. Datová analýza
10. Optické zpracování obrazu pro strojové vidění
11. Strojové vidění
12. Strojové učení
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
Automatizace, Průmyslové komunikační systémy, Sběr dat z procesu, Přístrojová technika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)