česky  čs
english  en
Programování v jazyce Java (2371530)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:JAVAApproved:07.01.2013
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základní pojmy: algoritmus, paralelismus, reentrance. Pojem programu a procesu. Strukturované programování - strukturované příkazy, datové typy. Jazyk Java: struktura programu, program, deklarace procedur a funkcí, parametry (funkcionální), příkazy jazyka, standardní procedury a funkce. Abstraktní datové typy: tabulka, zásobník, fronta, seznam, strom. Binární strom, AVL strom. Abstraktní operace a algoritmy: vyhledávání, třídění, interpolace, iterace, rekurze, backtracking.
Teacher's
doc. Ing. Josef Kokeš CSc.
Letní 2018/2019
Structure
Princip činnosti počítače, vnitřní struktura procesoru, paměť, program.
Volání procedur, větvení, cyklus, zásobník.
von Neumann, Harvard, víceprocesorové systémy, RISC.
Programovací jazyky, interpreter, kompilátor, objektový přístup, jazyky 4GL.
Lokální počítačové sítě, principy činnosti, topologie.
Základy jazyka Java, struktura, typy proměnných, zápis konstant.
Záznam, množina, text.
Příkazy, přiřazení, podmíněné příkazy, cykly, case.
Procedury, funkce, volání odkazem a hodnotou.
Standardní funkce jazyka Java (NetBeans.org).
Algoritmy: datové struktury - fronta (FIFO), zásobník (LIFO), kruhová fronta.
Dynamické proměnné - deklarace, přidělení a vracení paměti. Fragmentace, garbage collector.
Záznamy, dynamické datové struktury.
Jednoduchý a zdvojený spojový seznam.
Stromy, binární, B- stromy, AVL strom, rotace.
Hledání, hromada (heap), sentinel, půlení, indexování, hashování, transformace klíče.
Třídění - bubblesort, shakesort, shellsort, insertsort, quicksort, counting sort, bucket sort
(Obsah přednášek podrobněji na www.fs.cvut.cz/cz/U12110/aii).
Structure of tutorial
Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh
Jednoduchý program
Číselné proměnné
Podmíněný příkaz. Timer.
Pole, cyklus, konstanty (i typované)
Texty, opendialog, a ...
Cykly, náhodné proměnné, třídění.
Druhé okno programu, další komponenty.
OnMouseMove, Canvas.
Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.
Tisk z programů v prostředí Java.
Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.
Literarture
1. Kokeš, Josef: Algoritmy pro inženýrskou informatiku. Skriptum ČVUT, 2006
2. Wirth, N.: Algoritmy a struktúry údajov, ALFA, Bratislava 1981.
3. Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (standardní VŠ učebnice v USA, vyšla ve 45 vydáních)
4. Wroblewski, Piotr: Algoritmy. Computer Press, Brno, 2004

Requirements
Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)