Úvod do řízení robotů (2376016)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:25.01.2012
Platí do: ??Rozsah:1P+1L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti robotiky a prakticky si vyzkouší navrhnout, sestavit a naprogramovat robota s využitím robotické stavebnice.
Předmět je určen především pro studenty druhého ročníku, kteří mají zájem se s tématikou řízení robotů (a zvláště pak robotů autonomních) seznámit. Předmět je koncipován jako úvod do problematiky a nevyžaduje předběžné znalosti z dané oblasti. Studenti, kteří budou mít zájem se problematikou dále zabývat, mohou pokračovat předmětem Konstrukce malých robotů (KMR, 2146003)
Vyučující
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Pavel Trnka Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Pavel Trnka Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Pavel Trnka Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Pavel Trnka Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Mgr. Jakub Jura Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Pavel Trnka Ph.D.
Zimní 2017/2018
Osnova
1)Přehled aplikací robotiky.
2)Principy řízení robotů
3)Základní mechanické konstrukce robotů.
4) Řízení pohybu robotů.
5)Vnímání robotů - senzorika.
6)Obecné algoritmy řízení.
7)Vyšší algoritmy řízení robotů.
8)Komunikace robotů.
9-12)Projektová výuka - týmová práce na vývoji robota.
13)Soutěž robotů.
14)Zápočet.
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
robot; vnímání; senzory; rozhodování; reaktivní robot; reprezentace prostředí; soutěž robotů; robofotbal.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 8.7.2020, 17:20 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)