česky  čs
english  en
Praktikum z automatického řízení (2376021)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:PZAŘSchválen:17.03.2014
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+2L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Další laboratorní úlohy v laboratoři 111: Dávkování kapaliny, batyskaf, soustava tří nádrží - řízení výšky hladiny v ná-držích, vodní nádrž řízená číslicovým PID regulátorem UDC 3000, vodní levitace, vzduchová levitace, teplovzdušný model, regulace otáček stejnosměrného motoru, elektromotor s generátorem, řízení motoru Mendocino, modelové kole-jiště, kulička na tyči, kulička na elipse, výukový model Robot OSKAR 95, virtuální laboratoř AŘ, úlohy řízené pro-střednictvím internetu, vzdálený přístup.
(Určeno studentům magisterského i bakalářského studia, kteří v předchozím semestru absolvovali předmět Automatické řízení, a chtějí si vyzkoušet další zajímavé úlohy v laboratoři 111, na něž v tomto předmětu nebyl dostatek času; před-mět je zaměřen na samotná měření a porozumění úlohám, nikoli na vypracovávání referátů)
Osnova
nemá přednášky
Osnova cvičení
Studenti každé dvouhodinové cvičení změří nebo si vyzkouší jednu úlohu v laboratoři Automatického řízení a na místě ji zpracují. Dostupné úlohy (bude řešeno cca 12 z nich, a nikoli nezbytně v tomto pořadí): Dávkování kapaliny, batyskaf, soustava tří nádrží - řízení výšky hladiny v nádržích, vodní nádrž řízená číslicovým PID regulátorem UDC 3000, vodní levitace, vzduchová levitace, teplovzdušný model, regulace otáček stejnosměrného motoru, elektromotor s generátorem, řízení motoru Mendocino, modelové kole-jiště, kulička na tyči, kulička na elipse, výukový model Robot OSKAR 95, virtuální laboratoř AŘ (seznámení s úlohami simulovanými jako Java applety), úlohy řízené prostřednictvím internetu a se vzdáleným přístupem.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)