Praktikum z automatického řízení (2376021)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:PZAŘApproved:17.03.2014
Valid until: ??Range:0P+0C+2L
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Další laboratorní úlohy v laboratoři 111: Dávkování kapaliny, batyskaf, soustava tří nádrží - řízení výšky hladiny v ná-držích, vodní nádrž řízená číslicovým PID regulátorem UDC 3000, vodní levitace, vzduchová levitace, teplovzdušný model, regulace otáček stejnosměrného motoru, elektromotor s generátorem, řízení motoru Mendocino, modelové kole-jiště, kulička na tyči, kulička na elipse, výukový model Robot OSKAR 95, virtuální laboratoř AŘ, úlohy řízené pro-střednictvím internetu, vzdálený přístup.
(Určeno studentům magisterského i bakalářského studia, kteří v předchozím semestru absolvovali předmět Automatické řízení, a chtějí si vyzkoušet další zajímavé úlohy v laboratoři 111, na něž v tomto předmětu nebyl dostatek času; před-mět je zaměřen na samotná měření a porozumění úlohám, nikoli na vypracovávání referátů)
Structure
nemá přednášky
Structure of tutorial
Studenti každé dvouhodinové cvičení změří nebo si vyzkouší jednu úlohu v laboratoři Automatického řízení a na místě ji zpracují. Dostupné úlohy (bude řešeno cca 12 z nich, a nikoli nezbytně v tomto pořadí): Dávkování kapaliny, batyskaf, soustava tří nádrží - řízení výšky hladiny v nádržích, vodní nádrž řízená číslicovým PID regulátorem UDC 3000, vodní levitace, vzduchová levitace, teplovzdušný model, regulace otáček stejnosměrného motoru, elektromotor s generátorem, řízení motoru Mendocino, modelové kole-jiště, kulička na tyči, kulička na elipse, výukový model Robot OSKAR 95, virtuální laboratoř AŘ (seznámení s úlohami simulovanými jako Java applety), úlohy řízené prostřednictvím internetu a se vzdáleným přístupem.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 22.7.2024, 13:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)