česky  čs
english  en
Inženýrská statistika (2381148)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:ISTASchválen:21.04.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Inženýrská statistika je zaměřen na vysvětlení statistických metod využitelných v technicko-ekonomické praxi. Obsahuje základní i pokročilé statistické metody – popisnou statistiku, regresní analýzu jednonásobnou i vícenásobnou, pravděpodobnostní rozdělení spojitá a diskrétní, intervalové odhady, ověřování statistických hypotéz, analýzu rozptylu, analýzu časových řad, metody vícerozměrné analýzy dat – shlukovou a diskriminační analýzu.
Vyučující
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Metody popisné statistiky
2. Regresní a korelační analýza jednonásobná i vícenásobná
3. Náhodné veličiny – jednorozměrné i dvourozměrné
4. Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) – diskrétní a spojité
5. Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání
6. Náhodný výběr a výběrová rozdělení a exaktní rozdělení
7. Statistický odhad bodový a intervalový
8. Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy
9. Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy
10. Analýza rozptylu
11. Vícerozměrná analýza dat – shluková analýza, diskriminační analýza
12. Analýza časových řad
13. Indexní analýza, opakování
Osnova cvičení
1. Metody popisné statistiky, základy práce s SPSS
2. Regresní a korelační analýza jednonásobná i vícenásobná
3. Náhodné veličiny – jednorozměrné i dvourozměrné, kontingenční tabulka
4. Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) – diskrétní a spojité
5. Limitní vlastnosti náhodných veličin
6. Test, Aproximace a vyrovnání
7. Statistický odhad bodový a intervalový
8. Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy
9. Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy
10. Analýza rozptylu
11. Vícerozměrná analýza dat – shluková analýza a diskriminační analýza
12. Analýza časových řad
13. Test, opakování ke zkoušce
Literatura
Kožíšek, J., B. Stieberová: Statistika v příkladech, Praktické aplikace řešené v MS Excel, Verlag Dashofer, 2012
Kožíšek, J., B. Stieberová, Žilka, M.: Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi, VČVUT 2020
Marek, L. a kol.: Statistika v příkladech, Professional Publishing, 2015
Meloun, M.: Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Karolinum, 2017
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, 50% úspěšnost v průběžných testech, zpracování a předložení zadaných příkladů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)