česky  čs
english  en
Moderní řízení podniků a projektů (2383020)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MŘPPSchválen:10.12.2018
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je představit studentům moderní trendy a přístupy, které se v posledních letech objevují v podnikovém řízení a budou formovat i jeho budoucnost. Kurz v úvodu představuje hlavní technické a technologické trendy, které budou v nejbližší době výrazně přetvářet průmysl, jejich ekonomické, environmentální přínosy a rizika. Následně navazuje problematika informačních systémů pro řízení a plánování podnikových procesů a pro podporu manažerského rozhodování. Dále se kurz věnuje otázce moderních přístupů a nástrojů pro řízení výroby a je zakončen problematikou aktuálních trendů v oblasti projektového managementu. Ambicí kurzu není vzhledem k omezenému rozsahu poskytnout studentům detailní výklad v jednotlivých oblastech, ale přinést všeobecný pohled na aktuální trendy a přístupy v klíčových oblastech podnikového řízení. Potřebná hloubka jednotlivých oblastí je dále rozvíjena v rámci jednotlivých kurzů v magisterském studiu.
Osnova
Osnova cvičení
1. Technické a technologické trendy ovlivňující současnost a budoucnost průmyslu
2. Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů
3. Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů
4. Moderní SW nástroje pro řízení a plánování výrobních systémů
5. Projektové řízení – moderní principy a metody
6. Projektové řízení – práce s nástroji pro plánování a řízení projektů
7. Projektové řízení – práce s nástroji pro plánování a řízení projektů
8. Data, Big Data, práce s nimi, kybernetická bezpečnost
9. Business Intelligence a jeho přínosy pro podniky
10. Mapování podnikových procesů
11. Zadání semestrální práce
12. Práce na semestrální práci a její konzultace
13. Obhajoba semestrálních prací
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)