Constructive Geometry (E011021)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:ZKredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
The subject is focused on geometric objects in the space - curves, surfaces and solids and their properties and mutual relations.
Osnova
Methods of projection. Planar kinematic geometry. Helix. Surfaces of revolution. Helicoidal surfaces. Envelope surfaces. Developable surfaces. Smooth transition developable surfaces.
Osnova cvičení
Methods of projection. Planar kinematic geometry. Helix. Surfaces of revolution. Helicoidal surfaces. Envelope surfaces. Developable surfaces. Smooth transition developable surfaces.
Literatura
Kargerová,M.: Geometry and Graphics. CTU Publishing House, Prague, 2005.
Linkeová, I.: Geometry and Graphics - Examples and Exercises, CTU Publishing House, Prague, 2006.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 19:56 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)