česky  čs
english  en
Design (E133025)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:Schválen:16.04.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:EN
Anotace
Design, design calculations and their aplications in case of geared transmissions, axles and shafts, sliding and rolling bearings, shaft couplings and clutches.
Osnova
Osnova cvičení
Mechanical drives, their various components. Preliminary design calculations, design arrangement, check calculations, drawings.

1. Single-stage gearbox provided with cylindrical helical gears and additional belt drive.
2. Single-stage gearbox provided with bevel mating gears and additional chain drive.
3. Worm gearbox.
4. Inelastic or elastic shaft coupling added to the task 1 or 2.
5. Crank mechanism used for single-cylinder piston engine (working machine).
Literatura
Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Spoje a spojovací součásti. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 2008
Švec, V.: Části a mechanismy strojů. Mechanické převody. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003
Jančík, L.; Zýma, J.: Části a mechanismy strojů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. svazek. Praha: SNTL, 1989
Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6. Části strojů, 2. svazek. Praha: SNTL, 1990
Moravec, V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex a.s., 2001
Neckářová, J.; Doskočil, L.: Potrubí a armatury. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1978
Kugl, O. a kol.: Projekt - III. ročník. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005
Požadavky
Assessment:
- regular attendabce in tutorials, continuous active work in tutorials,
- elaboration and delivery of assigned design works according to operating plan of tutorials and given demands.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)