Manufacturing Systems Design (E341004)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:17.01.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Theory and methodology of technological designing, time and spatial structures of production systems. The aim of the course is to teach students with modern approaches and methodology of production systems designing with respect to their flexibility, productivity and production quality. Introduct students to the complex design of production systems within the supply chain. Students will be acquainted with modern methods of industrial engineering and lean manufacturing.
Osnova
1. Introduction to production systems design
2. Technological design, elements and functional bonds, decomposition of production systems
3. Analysis of input data for the production system design
4. Methods of predetermined times
5. MTM, REFA
6. Use of predefined times to increase productivity
7. Capacity calculations
8. Warehouses, manipulation with materials
9. Capacity planning
10. Production management, Supply chain management, SW
11. Warehouse automation, industry 4.0, VR in warehouses
12. Specialization
13. Lean Manufacturing, Industry 4.0
Osnova cvičení
1. Introduction exercises, organization of teaching.
2. Entry, technological process of production, choice of semifinished product
3. Determination of production and non-production times (TA, TB, TC)
4. Capacity calculations
5. Ideal deployment to new layouts
6. Placement of production equipment into existing layout
7. Logistics of the production plant
8. Enterprise digitization - introduction to modeling
9. Plant Simulation - device deployment and material flow simulation
10. Plant Simulation - logistics
11. Plant Simulation - warehouses
12. Plant Simulation - project processing
13. Evaluation of semestral work, credit
Literatura
- Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.
- Zelenka, A. Král, M. : Projektování výrobních systémů ( učebnice ).Vydavatelství ČVUT - 1995.
- Zelenka, A., Preclík, V. ,Haninger, M., : Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta ). Vydavatelství ČVUT 1993.
- Zelenka, A. Preclík, V., : Racionalizace výroby - skripta. Vydavatelství ČVUT 2004.
Požadavky
Knowledge based on previous technology seminars.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.7.2024, 22:06 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)