česky  čs
english  en
Technology II. (E341014)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:14.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:EN
Anotace
Mechanics of chip formation, cutting processes, finishing operations, non-traditional machining processes. Production rates calculation, machining economics. Automation of processes, programming of manufacture. Engineering metrology. Assembly techniques. Introduction to process planing.
Vyučující
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Zimní 2017/2018
Osnova
1. Theory cutting - inception chippings and her classification.
2. Theory cutting - force, warmth and cutting temperature.
3. Theory cutting - system SPID, tool abrasion and its sharpening.
4. Economies of the cutting process - optimum cutting conditions computation, drafting, boundary batch.
5. CNC machine tools - division, their evolution and evolution of their technological possibilities.
6. Hand programming - programming of lathe and milling machines, cycles.
7. Mechanical programming - CAM systems, systems of workshop programming.
8. Automatization of mass production - types machine and their technological possibilities.
9. Thread production - used technologies and their technological possibilities.
10. Production of tooth system - used technologies and their technological possibilities.
11. Finishing methods - used technologies and their technological possibilities.
12. Unconventional method - used technologies and their technological possibilities.
13. Design construction - fundamentals, classification. Assembly - styles, activities at assembly, assembly design.
Osnova cvičení
1. Metrology - metering longitude, calibre, run-out.
2. Metrology - metering thread and tooth systém.
3. Theory cutting - metering force and temperature measuring.
4. Theory cutting - metering tool wear.
5. Automatization production workpiece - types machine and their technological possibilities.
6. Hand programming - assemblage NC programme for CNC lathe and for CNC milling machine.
7. Machining process planning - procedures and documents.
8. Mechanical programming - CAM systems, make-up of partprograms.
9. Cutting tools - material, cutting geometry, sharpening.
10. Economics of the cutting process - calculation boundary dues and opt. cutting conditions.
11. Consultation of semestral work.
12. Spec. technology - shaving, finishing cut method, production thread and tooth system.
13. Unconventional technology - segmentation and their technological possibilities. Assembly - fundamentals of segmentation construction according to assembly, assembly organization.
Literatura
- Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R.: Technologie obrábění. Praha: ČVUT, 2007. 252 s. ISBN 978-80-01-03752-2.
- Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4
- Kafka, J. ; Vrabec, M.: Technologie obrábění. Praha : ČVUT, 2006. 120 s. ISBN 80-01-01355-3
- http://www.americanmachinist.com/
Požadavky
Basics of cutting technology.
Klíčová slova
material cutting theory, methods of holding the work
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)