česky  čs
english  en
Základy technologie II. (K343010)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:ZT2Approved:10.04.2017
Valid until: ??Range:4KP+4KC
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.
Teacher's
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2021/2022
Structure
1. Základní pojmy procesu obrábění
2. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
3. Technologické podmínky procesu obrábění
4. Obrábění rotačních ploch - soustružení
5. Obrábění rovinných ploch - frézování, obrážení,hoblování
6. Obrábění otvorů - vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání
7. Protahování, dělení materiálu, broušení
Structure of tutorial
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.
2. Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení
3. Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje
4. Praktická dílenská cvičení
5. Praktická dílenská cvičení
6. Praktická dílenská cvičení
7. Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet
Literarture
Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)