Matematické modelování ve stlačitelném a nestlačitelném proudění (W01A002)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Tekutina a pojem kontinua. Tekutina v pohybu. Výchozí rovnice a okrajové podmínky. Zjednodušující úpravy výchozích rovnic. Obtékání těles reálnou tekutinou. Rozdíly vnější a vnitřní aerodynamiky. Stabilita proudění a vliv turbulence. Víry a vírové struktury. Matematické modely vybraných případů proudění vnější a vnitřní aerodynamiky, formulace úloh. Příklady technických aplikací.
Osnova
1-3 Tekutina a kontinuum
Výchozí rovnice a podmínky

4-6 Zjednodušení výchozích rovnic.
Obtékání tělesa reálnou tekutinou.
Vnitřní, vnější aerodynamika.

7-9 Stabilita proudění a vliv turbulence
Víry a vírové struktury

10-14 Matematické modely vybraných příkladů vnitřní a vnější aerodynamiky.
Příklady technických aplikací.
Osnova cvičení
1-3 Tekutina a kontinuum
Výchozí rovnice a podmínky

4-6 Zjednodušení výchozích rovnic.
Obtékání tělesa reálnou tekutinou.
Vnitřní, vnější aerodynamika.

7-9 Stabilita proudění a vliv turbulence
Víry a vírové struktury

10-14 Matematické modely vybraných příkladů vnitřní a vnější aerodynamiky.
Příklady technických aplikací.
Literatura
R. Dvořák, K. Kozel: Matematické modelování v aerodynamice, Vydavatelství ČVUT, Praha,
Klíčová slova
matematické modelování, stlačitelná, nestlačitelná tekutina
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 11:02 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)