česky  čs
english  en
Neuniformní racionální B-spline (NURBS) ve strojírenství (W01A003)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:45B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na teoretický základ moderních metod modelování obecných tvarových křivek a ploch pomocí NURBS reprezentace. Orientuje se na praktické aplikace NURBS ve strojírenství, jako je modelování aproximačních a interpolačních obecných tvarových křivek a ploch pro generování dráhy nástroje při NC obrábění.
Osnova
1. Jednoparametrické B-spline a racionální bázové funkce.
2. Definice a vlastnosti aproximační NURBS křivky.
3. Tvarovací parametry aproximační NURBS křivky.
4. Otevřená, uzavřená a ukotvená NURBS křivka.
5. Princip konstrukce interpolační NURBS křivky.
6. Prostá a uzlová interpolační NURBS křivka.
7. Tvarovací parametry interpolační NURBS křivky.
8. Okrajové podmínky pro uzlovou interpolační NURBS křivku.
9. Dvouparametrické B-spline a racionální bázové funkce.
10. Definice a vlastnosti aproximační NURBS plochy.
11. Princip konstrukce interpolační NURBS plochy.
12. Speciální případy NURBS reprezentace.
13. Ekvidistantní křivka a plocha.
Osnova cvičení
1. Jednoparametrické B-spline a racionální bázové funkce.
2. Definice a vlastnosti aproximační NURBS křivky.
3. Tvarovací parametry aproximační NURBS křivky.
4. Otevřená, uzavřená a ukotvená NURBS křivka.
5. Princip konstrukce interpolační NURBS křivky.
6. Prostá a uzlová interpolační NURBS křivka.
7. Tvarovací parametry interpolační NURBS křivky.
8. Okrajové podmínky pro uzlovou interpolační NURBS křivku.
9. Dvouparametrické B-spline a racionální bázové funkce.
10. Definice a vlastnosti aproximační NURBS plochy.
11. Princip konstrukce interpolační NURBS plochy.
12. Speciální případy NURBS reprezentace.
13. Ekvidistantní křivka a plocha.
Literatura
Linkeová, I.: NURBS křivky (Neuniformní racionální B-spline křivky), monografie ČVUT, Praha 2007.
L. Piegl, W. Tiller: The NURBS Book, Springer, London, 1997.
Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skriptum ČVUT, Praha 2008.
Linkeová, I. - Kundrátová, K.: Aproximační NURBS křivky. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2007. http://puma.feld.cvut.cz/cs/maple/16/
Linkeová, I. - Kundrátová, K.: Interpolační NURBS křivky. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2007. http://puma.feld.cvut.cz/cs/maple/17/
Klíčová slova
NURBS křivka, NURBS plocha, B-spline bázové funkce, racionální bázové funkce, aproximace, interpolace, uzlový vektor, vektor parametrizace, okrajové podmínky, ekvidistantní křivka, ekvidistantní plocha, dráha nástroje.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)