česky  čs
english  en
Numerické metody v aerodynamice (W01A006)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Fyzikální popis proudění. Odvození základních rovnic - Navierovy-Stokesovy rovnice, Eulerovy rovnice, úplná potenciální rovnice, formulace základních úloh pro uvedené rovnice. Diferenční schémata pro modely v 1D, 2D, 3D. Metoda konečných objemů pro úlohy ve 2D a 3D.
Structure
1, 2 Matematické modely proudění
3, 4, 5 Odvození a základní vlastnosti modelů stlačitelného proudění
6, 7 Odvození a základní vlastnosti nestlačitelného proudění
8, 9 Základní schémata v 1D, 2D (první a vyšší řád)
10, 11 Základní schémata ve 3D
12, 13 Metoda konečných objemů ve 2D, 3D
14 Aplikace řešení na vybraných případech
Structure of tutorial
1, 2 Matematické modely proudění
3, 4, 5 Odvození a základní vlastnosti modelů stlačitelného proudění
6, 7 Odvození a základní vlastnosti nestlačitelného proudění
8, 9 Základní schémata v 1D, 2D (první a vyšší řád)
10, 11 Základní schémata ve 3D
12, 13 Metoda konečných objemů ve 2D, 3D
14 Aplikace řešení na vybraných případech
Literarture
R.Dvořák, K.Kozel: Matematické metody v aerodynamice, skriptum ČVUT, 1992
K.Kozel, J.Neustupa.: Vybrané statě z matematiky I, II, skripta FSI, 1986, 1988
P.J.Roache: Computational Fluid Dynamics, Hermosa, Alburquerque, 1976
K. Kozel, J. Fürst: Numerické řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2002
K. Kozel, J. Fořt: Numerické řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2003
K. Kozel, J. Fořt, J. Fürst, P. Louda: Numerické řešení problémů proudění III, skripta ČVUT, 2004
M. Feistauer: Mathemtical Method in Fluid Dynamics, Longman, 1993
Keywords
Základní rovnice, formulace úloh, metoda konečných diferencí a konečných objemů, konzistence, stabilita, konvergence, základní schémata v 1D, 2D, 3D
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)