česky  čs
english  en
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, základy metody konečných prvků (W01A008)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace metody konečných diferencí v parciálních diferenciálních rovnicích. Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení, matematické základy metody konečných prvků (MKP). MKP pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice. Příklady v 1D, 2D.
Osnova
1. - 3. Základní vlastnosti metody konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice.
4. - 6. Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení,
matematické základy metody konečných prvků (MKP).
7. - 9. MKP pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice. Příklady v 1D, 2D.
10. - 12. Algoritmizace v MKP. Ověřovací příklady pro individuální zpracování.
13. - 14. MKP pro nelineární úlohy. Software pro MKP. Ukázka aplikace MKP.
Osnova cvičení
1. - 3. Základní vlastnosti metody konečných diferencí pro parciální diferenciální rovnice.
4. - 6. Variační formulace okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice, slabé řešení,
matematické základy metody konečných prvků (MKP).
7. - 9. MKP pro eliptické, parabolické a hyperbolické rovnice. Příklady v 1D, 2D.
10. - 12. Algoritmizace v MKP. Ověřovací příklady pro individuální zpracování.
13. - 14. MKP pro nelineární úlohy. Software pro MKP. Ukázka aplikace MKP.
Literatura
S.Míka, P.Přikryl: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, ZČU, Plzeň, 1995
E.Vitásek: Numerické metody, SNTL, Praha, 1987
C.Johnson: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, Cambridge University Press, 1987
Požadavky
Klíčová slova
Parciální diferenciální rovnice, metoda diferenční, metoda konečných prvků
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)