česky  čs
english  en
Modely turbulence a numerické řešení turbulentního proudění (W01F001)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Základní charakteristiky turbulentního proudění, základní pohybové rovnice (zákony zachování), turbulentní smykové proudění a tenké smykové vrstvy; způsoby uzavření pohybových rovnic, modely turbulence s turbulentní vazkostí, modely turbulence s transportními rovnicemi pro Reynoldsova napětí, algebraické modely Reynoldsových napětí, úpravy modelů pro nízká Reynoldsova čísla, modelování přechodu na turbulence. Numerické řeąení středovaných Navier-Stokesových rovnic uzavřených vhodným modelem turbulence, uľití explicitních i implicitních schémat pro vybrané případy turbulentního proudění.
Structure
1.úvod do turbulentního proudění, matematický a fyzikální model, různé přístupy k numerickému řešení (DNS, LES, RANS)
2. mat 2ematické vlastnosti rovnic pro RANS, LES, DNS. Role konvektivního a vazkého členu v turbulenci. Základní metody řešení nestlačitelného proudění.
3.základní pohybové rovnice (zákony zachování), podmíněné středování, konstitutivní vztahy
4. metody diskretizace z hlediska vhodnosti pro simulaci turbulentního proudění. Numerická vazkost a disperze. Modelová rovnice konvekce-difuze.
5.uzavření středovaných Navier-Stokesových rovnic, Boussinesqova hypotéza, algebraické modely
6. Základy LES. Filtrování. Algebraické modely turbulence. Problematika diskretizace a okrajových podmínek. Zpracování dat. Příklady.
7.jedno- a dvourovnicové modely s turbulentní vazkostí
8. LES: pokračování.
9.úprava modelů pro nízká turbulentní Reynoldsova čísla, model s transportní rovnicí pro turbulentní vazkost
10. Řešení rovnic RANS s dvourovnicovým modelem turbulence. Příklady.
11.modely turbulence s transportními rovnicemi pro Reynoldsova napětí
12. Simulace RANS: proudění kanálem, diskuze dalších případů.
13. algebraické modely Reynoldsových napětí, modelování přechodu do turbulence
14. Simulace RANS: pokračování.
Structure of tutorial
1.úvod do turbulentního proudění, matematický a fyzikální model, různé přístupy k numerickému řešení (DNS, LES, RANS)
2. mat 2ematické vlastnosti rovnic pro RANS, LES, DNS. Role konvektivního a vazkého členu v turbulenci. Základní metody řešení nestlačitelného proudění.
3.základní pohybové rovnice (zákony zachování), podmíněné středování, konstitutivní vztahy
4. metody diskretizace z hlediska vhodnosti pro simulaci turbulentního proudění. Numerická vazkost a disperze. Modelová rovnice konvekce-difuze.
5.uzavření středovaných Navier-Stokesových rovnic, Boussinesqova hypotéza, algebraické modely
6. Základy LES. Filtrování. Algebraické modely turbulence. Problematika diskretizace a okrajových podmínek. Zpracování dat. Příklady.
7.jedno- a dvourovnicové modely s turbulentní vazkostí
8. LES: pokračování.
9.úprava modelů pro nízká turbulentní Reynoldsova čísla, model s transportní rovnicí pro turbulentní vazkost
10. Řešení rovnic RANS s dvourovnicovým modelem turbulence. Příklady.
11.modely turbulence s transportními rovnicemi pro Reynoldsova napětí
12. Simulace RANS: proudění kanálem, diskuze dalších případů.
13. algebraické modely Reynoldsových napětí, modelování přechodu do turbulence
14. Simulace RANS: pokračování.
Literarture
Wilcox D.C.: Turbulence Modeling for CFD, La Canada, DCW Industries, 1993
Ferziger J.H., Peric M.: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer Berlin, 1996
Piquet J.: Turbulent Flows - Models and Physics, Springer Berlin, 1999
Pope S.B.: Turbulent Flows, Cambridge University Press, 2000
Příhoda J., Louda P. Matematické modelování turbulentního proudění, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007
Keywords
turbulence, modely turbulence, Nvierovy-Stokesovy rovnice, numerické řešení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)