česky  čs
english  en
Metody rozkladu oblasti (W01O002)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:45B
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Rychlé iterační a hybridní algoritmy. Varianty metod rozkladu na podoblasti, agregace. Paralelní implementace.
Structure
1 - 5. Metoda rozkladu oblasti. Neumann-Neumannovy podmínky na rozhraní. Vlastnosti algoritmu. Stabilizace algoritmu-vybalancování korekcí. Porovnání s "klasickými" multigridními postupy.
6. - 9. Obecné víceúrovňové metody. Abstraktní teorie.
10. - 14. Úlohy s nehladkými daty. Homogenizace jako dvouúrovňový proces.
Structure of tutorial
1 - 5. Metoda rozkladu oblasti. Neumann-Neumannovy podmínky na rozhraní. Vlastnosti algoritmu. Stabilizace algoritmu-vybalancování korekcí. Porovnání s "klasickými" multigridními postupy.
6. - 9. Obecné víceúrovňové metody. Abstraktní teorie.
10. - 14. Úlohy s nehladkými daty. Homogenizace jako dvouúrovňový proces.
Literarture
Hackbusch W.: Multigrid Methods. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, l988
Multigrid Methods. Lecture Notes in Mathematics, Vo.96O. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York, l982. Editoři Hackbusch W., a Trottenberg U.
Mayer P.: Víceúrovňové metody. Disertace, MFF UK l995
Requirements
Keywords
Metoda rozkladu oblasti, multigrid, víceúrovňové metody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)