česky  čs
english  en
Numerická simulace problémů proudění (W01O003)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti budou seznámeni s reálnými případy 2D a 3D numerické simulace problémů proudění popsaného pomocí potenciálního, nevazkého i vazkého modelu proudění od formulace problému do získání numerických výsledků v některých případech srovnaných s experimentem či jinými výsledky.Jde o transsonické proudění kolem profilu či křídla, ve 2D i 3D mříži, ve 2D či 3D kanálech různého tvaru, v mezní vrstvě atmosféry či při modelování kardiovaskulárních problémů. Budou také zmíněny některé případy výpočtů turbulentního proudění.
Osnova
1, 2 Základní modely proudění
3, 4 Numerická schémata užívaná pro simulaci ve 2D, 3D
5 Možnosti řešení schémat ve 2D, 3D
6 Sítě - strukturované, nestrukturované, multiblokové
7, 8 Turbulentní proudění, modely
9, 10 Konkrétní případy řešení (i s výsledky) problémů vnější a vnitřní aerodynamiky transsonického proudění
11, 12 Konkrétní případy řešení ABL
13, 14 Konkrétní řešení aeroelastických a biomechanických problémů.

Osnova cvičení
1, 2 Základní modely proudění
3, 4 Numerická schémata užívaná pro simulaci ve 2D, 3D
5 Možnosti řešení schémat ve 2D, 3D
6 Sítě - strukturované, nestrukturované, multiblokové
7, 8 Turbulentní proudění, modely
9, 10 Konkrétní případy řešení (i s výsledky) problémů vnější a vnitřní aerodynamiky transsonického proudění
11, 12 Konkrétní případy řešení ABL
13, 14 Konkrétní řešení aeroelastických a biomechanických problémů.

Literatura
Ch.Hirsch: Numerical Computation of Internal and External Flows, J.Willey, New York, 1989
R.Dvořák, K.Kozel: Matematické modelování v aerodynamice, ČVUT, Praha, 1996
H.J.Wirtz, I.Smolderen: Numerical Methods in Fluid Dynamics, Hemisphere Publishing Corp., London, 1978
J.Fürst, K.Kozel: Numerická řešení problémů proudění I, skripta ČVUT, 2001
J.Fořt, K.Kozel: Numerická řešení problémů proudění II, skripta ČVUT, 2002
K.Kozel, J. Halama, J. Fořt, J. Fürst: Numerická simulace problémů proudění I, skripta ČVUT, 2006
L. Beneš, K. Kozel, T. Bodnár, I. Sládek: Numerická simulace problémů proudění II, skripta ČVUT 2005
Klíčová slova
Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, turbulentní proudění, metoda konečných objemů, numerická simulace ve vnější a vnitřní aerodynamice
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)