Fyzika pevných látek (W02A002)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
0efinice pevných látek. Rozdělení pevných látek. Krystalové struktury. Metody studia krystalů - rentgenografické, optické,chemické aj. Fickovy zákony. Krystalografické poruchy v krystalech. Typy vazeb v pevných látkách. Madelungova konstanta. Modely vazeb, výpočty tepelných kapacit. Pásový model pevných látek. Polovodičové struktury - usměrňující efekt. Mikroelektronika. Izolátory a jejich optické vlastnosti. Scintilátory. Vodiče a supravodiče. Experimentální studium vlastností kovů, izolátorů a polovodičů. Využití těchto vlastností pro konstrukci elektronických prvků, senzorů a jejich uplatnění v technické praxi.
Structure
Literarture
Dekker: Úvod do fyziky pevných látek, SNTL, 1972.
Keywords
Pevné látky, krystalová struktura, krystalové mřížky, vazby v pevných látkách, rentgenová difrakce, vazební energie, typy vazeb, kovy, izolátory, polovodiče, mikroelektronika, polovodičové součástky, planární technologie, VA charakteristiky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 2:04 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)