Fyzika pevných látek (W02A002)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
0efinice pevných látek. Rozdělení pevných látek. Krystalové struktury. Metody studia krystalů - rentgenografické, optické,chemické aj. Fickovy zákony. Krystalografické poruchy v krystalech. Typy vazeb v pevných látkách. Madelungova konstanta. Modely vazeb, výpočty tepelných kapacit. Pásový model pevných látek. Polovodičové struktury - usměrňující efekt. Mikroelektronika. Izolátory a jejich optické vlastnosti. Scintilátory. Vodiče a supravodiče. Experimentální studium vlastností kovů, izolátorů a polovodičů. Využití těchto vlastností pro konstrukci elektronických prvků, senzorů a jejich uplatnění v technické praxi.
Osnova
Literatura
Dekker: Úvod do fyziky pevných látek, SNTL, 1972.
Klíčová slova
Pevné látky, krystalová struktura, krystalové mřížky, vazby v pevných látkách, rentgenová difrakce, vazební energie, typy vazeb, kovy, izolátory, polovodiče, mikroelektronika, polovodičové součástky, planární technologie, VA charakteristiky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 16:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)