česky  čs
english  en
Mikro a nanotechnologie (W02OZ003)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:10.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz poskytuje ucelený pohled na nanosvět, nanotechnologie a nanostruktury z hlediska kvantové podstaty, technologie a struktury. Definice a úvod; mikro - a nano - struktury; kvantová podstata nanosvěta; Schrödingerova rovnice; kvantové stavy a energie; kvantové tečky, kvantové dráhy, nanovrstvy; samouspořádané nanostruktury; fullereny, nanotrubice; nanovlákna; nanoprášky; křemíková technologie; vytváření horizontálních a vertikálních struktur, maskování, fotolitografie; metody depozice kovových a dielektrických vrstev; optická a rentgenová litografie; elektronová litografie; mikroskop využívající atomových sil (AFM - Atomic Force Microscope); nanokonstrukce pomocí AFM.
•Úvod, historický vývoj, definice, současnost, rozdělení
•Kvantová podstata nanosvěta
•Materiálový design v mikro- a nano-meřítku
•Nanovrstvy, samouspořádané nanostruktury, fullereny, nanotrubice
•Nanovlákenné materiály
•Nanoprášky
•Křemíková technologie, vytváření horizontálních a vertikálních struktur
•Maskování, optická, rentgenová, elektronová litografie
•Metody depozice kovových a dielektrických nanostruktur
•Charakterizace nanostruktur
•Průmyslové aplikace
•Vývojové trendy, nanotechnologie a budoucnost
Osnova
Literatura
•Binns, Ch.: Introduction to Nanoscience and Nanotechnology, John Wiley & Sons, Incorporated 2010, ISBN:
ISBN number:9780471776475;
•Wolf, E. L.: Nanophysics and Nanotechnology : An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, John Wiley & Sons, Incorporated 2015, ISBN: ISBN number:9783527413249;
•Borisenko, V. E., Ossicini, S.: What is what in the nanoworld: 2008, A handbook on nanoscience and
nanotechnology. Wiley-VCH, ISBN: 978-3-527-40783-5
•Bhushan,B.: Handbook of Nanotechnology, 2004, Springer-Verlag Berlin, ISBN: 3-540-29855-X;
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)