česky  čs
english  en
Technická měření (W02OZ004)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:10.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je připravit studenty na praktické provádění inženýrských experimentů s použitím výpočetní techniky (DAQ systémy v inženýrské praxi) a s přípravou i vyhodnocováním technických měření a se základy sběru a analýzy dat. Po nezbytném úvodu věnovanému např. přesnosti a optimalizaci měření naměřených hodnot je část přednášek věnována nejistotám měření (nejistoty přímo a nepřímo měřených veličin), základům regresních metod (lineární a nelineární regrese). Probrány budou principy převodníků fyzikálních veličin, nejčastěji používané senzory v technické praxi pro: měření teplot, měření tlaků, měření průtoků, měření koncentrací atd. Vysvětleny budou nejčastější možnosti hardwarového sběru dat v praxi strojního inženýra-rozhraní RS232, GPIB, CANBus, multiplexery, ELMB moduly, dedikované měřící karty apod. Dále pak softwarové produkty a jejich možnosti při sběru dat: LabView, BridgeView, TestPoint, PVSS II. Nedílnou součástí absolvování předmětu je individuální projekt posluchače, ve kterém se
v laboratoři naučí prakticky aplikovat přednesenou látku a teorii.
•Metodika inženýrského experimentu;
•Přesnost prováděných experimentů;
•Zpracování výsledků z měření;
•Typické senzory pro měření fyzikálních veličin: (a) měření teplot, (b) měření tlaků, (c) měření průtoku, (d) měření koncentrací;
•5. Základy návrhu automatizovaných systémů sběru dat: (a) Hardwarové prostředky /PC, Notebooky a typické
měřící karty a používaná rozhraní/, (b) Softwarové prostředky (LabView, BridgeView, TestPoint, PVSS II);
•6. Metody kalibrace základních čidel-senzorů: (a) teplotní senzory, (b)tlakové senzory
•Kalibrace měřícího řetězce, resp. použité elektroniky;
•Sestavení modelového kombinovaného řetězce (alespoň se dvěma druhy senzorů): (a) s využitím GPIB sběrnice, (b) s využitím CANBus rozhraní
•Provedení experimentu s kombinovaným měřícím řetězcem;
•Vyhodnocení měření a zpracování protokolu
•Základy měření s dálkovým přístupem (distribuovaný projekt, vzdálená plocha apod.);
•Ekonomika a náklady realizace automatizovaných systémů sběru dat

Osnova
Literatura
•Veselá, E., Vacek, V.: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, 2017, Skripta ČVUT v Praze.
•Jenčík J.: Technická měření, 1982, Skripta ČVUT v Praze.
•Ripka, P., Kreidl, M. aj.: Senzory a převodníky. 2011, Skripta ČVUT, Praha.
•Kreidl, M.: Měření teploty-senzory a měřící obvody, 2005, BEN, Praha, s. 239.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)