česky  čs
english  en
Ruský jazyk pro doktorandy (W04J003)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:90
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu a odborným přednáškám. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru. Schopnost napsat shrnutí, připravit prezentaci. Gramatické struktury na pokročilé úrovni.
Structure
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.
Structure of tutorial
Bez výuky.
Literarture
Š. Pařízková: Ruština pro začátečníky a samouky
Interní odborné texty
Odborná literatura doktorandů
Requirements
Znalost gramatiky na pokročilé úrovni. Schopnost vytvořit profesionální životopis, porozumět odbornému textu, vysvětlit svoji specializaci, interpretovat grafy, tabulky a pod.

Požadavky ke zkoušce:

https://www.fs.cvut.cz/ustavy/sekce-ustav-jazyku/ustav-jazyku-12104/kurzy-12104/doktorandske-12104/

Keywords
gramatika, odborné texty, prezentace, shrnutí, grafy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)