česky  čs
english  en
EXPERIMENTÁLNÍ METODY V MECHANICE TĚLES (W11OZ002)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:EMMTSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:26P+52C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je prohloubit znalosti získané studiem v bakalářských a navazujících magisterských programech o nejnovější poznatky z oblasti modelování a experimentální analýzy zatížení, deformací, napětí a modální analýzy dílů a konstrukcí s důrazem na využití ve strojním inženýrství.
Historie experimentu, význam a postavení teorie, numerických metod a experimentu.
Způsoby řešení technických problémů. Teorie experimentu, modelování, zákony podobnosti.
Plánování a organizace experimentu, kritéria pro výběr experimentální metody, měřící linka, přístrojová technika a její vlastnosti. Faktorové zkoušky
Náhodný proces a jeho charakteristiky, chyby měření, interakce. Zpracování naměřených údajů, hodnocení výsledků.
Experimentální metody analýzy deformací a napětí- snímače kinematických a silových veličin, tenzometrie,
fotoelasticimetrie, optické a interferenční metody, metoda termální emise, digitální korelace obrazu.
Experimentální metody měření dynamické odezvy konstrukcí, snímače zrychlení, buzení soustav.
Experimentální modální analýza a verifikace mechanických modelů
Identifikace mechanických soustav, monitorování poškození pomocí dynamické odezvy
Posuzování zbytkové životnosti, Monitorování poškozování. SHM systémy.
Osnova
Literatura
Cesar A. Sciammarella, Federico M. Sciammarella: Experimental Mechanics of Solids. Wiley, 2012, ISBN: 978-0-470-68953-0.
James F. Doyle and James W. Phillips, eds.: Manual on Experimental Stress Analysis – Fifth Edition, SEM -
Society for Experimental Mechanics
James W. Dally; William F. Riley: Experimental stress analysis, McGraw-Hill, New York, Knoxville, Tenn.:
College House Enterprises, 2005
Karl Hoffmann: An Introduction to Measurements using Strain Gages, HBM GmbH, Darmstadt, Německo, 2000,
Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických soustav. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2001.
Řezníček, J.; Řezníčková, J.:Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti. Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 451-456. ISSN 1335-2393.
Vlk, M. a kol.: Experimentální mechanika, skripta VUT Brno, UMT 2003.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)