česky  čs
english  en
PEVNOST A ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOST (W11OZ007)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:PUZSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá popisem faktorů, které ovlivňují odolnost konstrukcí vůči jejich porušení únavou materiálu nebo křehkým lomem. Jsou podrobně popsány přístupy k hodnocení a posuzování únavové pevnosti i časované životnosti a aspekty hodnocení spolehlivosti konstrukcí.
Cyklické vlastnosti materiálu, únavové křivky napětí a deformace.
Nízkocyklová únava, vysokocyklová a gigacyklová únava, dimenzování na trvalou pevnost.
Analýza faktorů ovlivňujících únavu materiálu.
Únavová odolnost reálných součástí.
Kumulace poškození. Kumulace při interakci únavy a creepu.
Predikce životnosti a dimenzování na omezenou životnost.
Nominální a lokální metody predikce životnosti.
Uniaxiální a multiaxiální přístupy.
Vznik a šíření únavových trhlin. Predikce zbytkové životnosti.
Pravděpodobnostní přístupy hodnocení životnosti a spolehlivosti.
Bezpečnost a spolehlivost konstrukcí
Osnova
Literatura
Schijve, J.: Fatigue of Structures and Materials. Springer, 2009.
Radaj,D.- Vormwald,M: Advanced Methods of Fatigue Assessment. Springer, 2013
Nieslony,A.- Macha E.: Spectral Method in Multiaxial Random Fatigue. Springer 2007.
Taylor D.: The Theory of critical distances. Springer 2007
Vassilopoulos A.P.: Fatigue of Fiber-reinforced composites. Springer 2011,
Radaj.D.- Sonsino, M.C. – Fricke, W.: Fatigue assessment of welded joints by local approaches. CEC Press,
Cambridge, 2006.
J. Kunz: Aplikovaná lomová mechanika, ČVUT, 2005
Lee, Y. – Pan J. – Hathaway, R.B. – Barkey, M.E.: Fatigue testing and analysis. Elsevier, 2005.
Růžička, M-Hanke.M.-Rost M.: Dynamická pevnost a životnost. skripta ČVUT v Praze, 2. vyd., 1992.
Růžička,M, Fidranský J. : Pevnost a životnost letadel, skripta ČVUT v Praze, 2000
Papuga J., Růžička, M.: Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation, International Journal of Fatigue. Volume 30, Issue 1, January 2008, Pages 58-66
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)