česky  čs
english  en
ŠÍŘENÍ AKUSTICKÝCH A RÁZOVÝCH VLN V KONTINUU (W11OZ008)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:SAVKSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:39P+39C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je položit základy teorie a numerického a experimentálního modelování šíření elastických akustických a rázových vln v tělesech
Lineární elastodynamika, Helmholtzova dekompozice, základní typy vln v neohraničeném 3D izotropním prostředí-
Rovinné vlny v neohraničeném 3D izotropním prostředí
Povrchové (Rayleighovy) vlny v pružném poloprostoru
Nestacionární napjatost v tenkém elastickém disku buzeného radiálním rázovým zatížením; disperse elastických vln a vlny Rayleighova typu
Klasické ultrazvukové zkoušky (akustická impedance, druhy ultrazvukového zobrazení - ABC scan, ultrazvuková technika)
Geometrická disperze elastických vln - deskové (Lambovy) vlny
Difúzní vlny a jejich aplikace (time reversal, coda wave interferometry, ambient noise imaging)
Přehled numerických metod pro řešení úlohy lineární elastodynamiky - silná a slabá formulace lineární vlnové
rovnice, metoda konečných prvků (MKP), spektrální MKP, nespojitá Galerkinova metoda, paprsková metoda, metoda konečných diferencí, Nédélecova varianta MKP
Aplikace MKP pro řešení úlohy lineární elastodynamiky - numerické disperzní chyby, explicitní a implicitní časová integrace, volba MKP sítě a časového kroku, moderní časové integrátory
Dynamická plasticita a porušení (XFEM, kohezivní elementy), časová integrace v nelineárních dynamických úlohách, modely pro dynamické chování materiálů
Rázové kontaktní úlohy - přehled numerických algoritmů v MKP
Experimentální metody vyšetřování vlnových dějů v tělesech - přehled experimentálních metod (tenzometrie,
rychlostní kinematografie, digital image correlation, metoda Hopkinsonovy měrné tyče, Taylorův test)
Osnova
Literatura
R. Brepta, Rázy a vlny napětí v pevných elastických tělesech, Vydavatelství ČVUT, Praha 1977.
T.J.R. Hughes, The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Dover Publications, 2000.
J. Krautkrämer and H. Krautkrämer. Ultrasonic testing of materials. Springer Science & Business Media, 2013.
K.F. Graff, Wave Motion in Elastic Solids. The Clarendon Press, Oxford 1975.
G. Cohen, S. Pernet, Finite Element and Discontinuous Galerkin Methods for Transient Wave Equations, Springer; 1st ed. 2017.
T. Belytschko, W.K. Liu, B. Moran, K. Elkhodary, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, Wiley; 2nd ed, prosince 2013.
N. D. Cristescu, Dynamic Plasticity, World Scientific Publishing. 2007.
R. Snieder and K. Wapenaar, Imaging with ambient noise, Phys. Today, vol. 63, no. 9, pp. 44–49, Sep. 2010.
J. L. Rose, Ultrasonic Guided Waves in Solid Media. New York: Cambridge University Press, 2014
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)