Mechanika tekutin a termodynamika v turbostrojích (W12OZ002)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:06.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Turbostroje. Termofyzikální vlastnosti pracovních látek.
• Termodynamické zákony a turbostroje. Účinnost turbostrojů.
• Mechanika tekutin – základní rovnice pro řešení parametrů proudících tekutin.
• Aproximace průtočné části turbostrojů. Lopatkové mříže.
• Axiální turbíny. Dvourozměrná teorie.
• Axiální kompresory a ventilátory
• Trojrozměrná proudění v axiálních turbostrojích.
• Odstředivá čerpadla. Odstředivé kompresory.
• Radiální turbíny.
• Hydraulické turbíny. Větrné turbíny
• Modelový experiment proudění v turbostrojích.
• Numerické simulace proudění v průtočných částech turbostrojů.
• Nenávrhový provoz turbostrojů.
Osnova
Literatura
• S.L.Dixon : Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, Elsevier, Amsterdam, 2005
• M.Luxa : Důsledky konstrukčního řešení oběžného kola posledního stupně nízkotlakéhodílu parní turbíny velkého výkonu s velmi dlouhými lopatkami na transsonické proudění, Habilitační práce, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2017
• P.Šafařík, M.Vestfálová : Termodynamika vlhkého vzduchu, Česká technika, Praha, 2016
• L.Krajíc :Parní turbíny a příslušenství, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2017
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.7.2024, 16:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)